Hop til indhold

I ministeriet arbejder vi med nogle af de væsentligste dagsordener i samfundet: fagligt stærke dagtilbud og uddannelser til børn, unge og voksne. Vi bidrager hver eneste dag til at skabe det optimale faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe kvalificerede beslutninger på disse områder. 

Når vi siger ”det optimale faglige grundlag”, mener vi, at fundamentet for de gode dagtilbud, skoler og uddannelser er viden om, hvordan vi bedst skaber det. 

Vi tror på udvikling og samarbejde

Vores medarbejdere har mange forskellige uddannelses- og erfaringsbaggrunde. Vi tilbyder et sundt arbejdsmiljø, der er skabt af dygtige medarbejdere, og vi lægger stor vægt på at udfordre og udvikle vores medarbejderes faglige og personlige kompetencer gennem sparring og feedback.

Som ny medarbejder vil dine konkrete arbejdsopgaver afhænge af dine kompetencer, ønsker og tilgængelige opgaver. Vi lover dig udfordringer, så du kan udvikle dig fagligt og gøre karriere.

Vores arbejdsopgaver 

I ministeriet løser vi en mange forskellige arbejdsopgaver. 

Vores arbejdsopgaver spænder vidt fra ministerbetjening og politikformulering til administration, udvikling af it-systemer, projektarbejde, analysearbejde, styring af processer, besvarelse af borgerhenvendelser og samarbejde med andre ministerier og interessenter – alt sammen med det fælles mål at skabe fagligt stærke dagtilbud og uddannelser til alle.

En af vores helt store opgaver de kommende år er, i tæt samspil med vores mange interessenter, at sikre succesfuld implementering af de store reformer på undervisningsområdet og styrke kvalitetsudvikling og kapacitetsopbygning i undervisningssektoren, blandt andet gennem en forbedret anvendelse af viden og data. Du kommer med andre ord til at være med, hvor tingene sker!

Det sociale arbejdsmiljø

Vi går op i, at vores medarbejdere både trives med deres arbejdsopgaver og socialt. Derfor prioriterer vi at skabe en arbejdskultur, hvor alle føler sig inkluderet – uanset om du er kontorelev, specialkonsulent eller studentermedhjælper. Vi møder hinanden på gangene med et smil. Vi taler på kontorerne, i mødelokalerne og skriver mails med gensidig respekt for hinandens fagligheder og ønsket om at løse opgaverne på den bedst mulige måde. Og vi kan lave jokes henover computerskærmene. 

Samtidig afholder vi en masse frivillige sociale arrangementer. Vi har fredagsbarer, løber DHL-stafet om sommeren, og så kan du f.eks. dyrke yoga eller deltage i diverse kulturelle og kulinariske arrangementer gennem personaleforeningen. Ministeriet har også en kunstforening, hvor medlemmerne besøger museer og ser på kunst. Der er med andre ord mange muligheder for at dyrke fællesskabet og sine interesser med kollegaerne, hvis man har lyst. 

Vi prioriterer god ledelse

I Børne- og Undervisningsministeriet kræver vores fælles opgave god ledelse på tværs af ministeriet. Ledelse er højt prioriteret, og der er en vedvarende dialog om ledelse.

I ministeriet har vi fælles ledelsesgrundlag, som er en referenceramme for den ledelse, vi gerne vil have i ministeriet. Der er forskellige ledelsesgrundlag for departementet, STIL og STUK, og de er tilpasset opgaverne i de enkelte enheder. 

Sidst opdateret: 27. marts 2023