Hop til indhold

Vil du være med til at gøre en forskel for børns, unges og voksnes læring? Fundamentet for stærke dagtilbud, skoler og uddannelser er viden om, hvordan vi bedst skaber det.

Børne- og Undervisningsministeriet rummer et bredt spektrum af faglighed og beskæftiger cirka 1.100 medarbejdere fordelt i departementet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Styrelsen for It og Læring. Det er vores forskellige uddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde som gør, at vi sammen skaber et stærkt fagligt vidensgrundlag.

Hos os har du derved mulighed for at være med til at sætte retningen for fremtidens uddannelser og pædagogiske tilbud.

Varierende opgaver og fælles mål

Vores arbejdsopgaver spænder vidt fra ministerbetjening og politikformulering til administration, udvikling af it-systemer, projektarbejde, analysearbejde, styring af processer, besvarelse af borgerhenvendelser og samarbejde med andre ministerier og interessenter – alt sammen med det fælles mål at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.

Ministeriets værdier

I ministeriet baserer vi vores arbejde på fire grundværdier. Værdierne er en gennemgående tråd i vores opgaveløsning.

Enkelthed
Gennem vores arbejde bestræber vi os på at skabe enkle løsninger. Vi tænker i helheder og skaber løsninger med modtageren for øje. Enkelthed er et pejlemærke for ministeriets kommunikation, der er letforståelig og klar.

Handlekraft
Vi udviser handlekraft og hylder modet til at træffe beslutninger. Vi anerkender hinandens fagligheder og kompetencer og lærer af vores fejl. Ledelsen lægger klare linjer og skaber rum for handling. Vores opgaver i ministeriet kræver et tæt samarbejde på tværs af fagligheder, og vi gør en dyd ud af åben dialog og sparring.

Kreativitet
Vi bruger vores kreativitet til at finde nye løsninger, deler viden og er åbne over for hinandens idéer. Vi tænker kreativt for at udfordre det eksisterende og skabe rum til nytænkning.

Ordentlighed
I ministeriet hjælper vi hinanden og engagerer os i vores fælles arbejde og trivsel. Vi samarbejder med kollegaer, samarbejdspartnere og borgere og inddrager altid relevante parter i vores arbejde. Vi har respekt for ministeriets opgaver og arbejder efter højeste faglige standarder.

Sidst opdateret: 2. august 2023