Hop til indhold

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

EVA er en selvstændig statsinstitution, der skal medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring gennem evalueringer, analyser og redskaber.
Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud i spørgsmål om evaluering og kvalitetsudvikling af uddannelse og dagtilbud.

Læs mere på eva.dk

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

DCUM er en selvstændig statsinstitution, der skal medvirke til at sikre og udvikle godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. Centret har til opgave at vejlede og rådgive elever, studerende, uddannelsessteder, dagtilbud og myndigheder i spørgsmål om børnemiljø og undervisningsmiljø.
Centret fungerer som fælles indgang til viden om regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet i hele uddannelsessystemet.

Læs mere på dcum.dk

Sorø Akademis Skole

Sorø Akademis Skole er et statsdrevet offentligt gymnasium, hvis hovedopgave er undervisning frem til studentereksamen. Til skolen er knyttet en kostskole.

Læs mere på soroeakademi.dk

Sidst opdateret: 20. juni 2024